James Edwards Sarsaparilla Root Beer

James Edwards Sarsaparilla Root Beer

Efter öppnandet av den fantastiskt fina glasglaskan med underbar etikett slås man av den första besvikelsen, ingen arom alls att tala om. Va’fals? När sedan den vackert kolorerade vätskan slår mot glasets botten uppenbarar sig nästa frågetecken, kolsyrehalten. Den är på gränsen till för låg och upplevelsen blir mest som …

Läs hela recensionen och se betyg

“James Edwards Sarsaparilla Root Beer”