Ben & Jerry’s What-a-lotta Chocolate Cookie Core

Ben & Jerry's What-a-lotta Chocolate Cookie Core

En till Cookie Core – Ben & Jerry’s What-a-lotta Chocolate Cookie Core

Andra burken i Cookie Core-serien att lanseras denna gång är Ben & Jerry’s What-a-lotta Chocolate Cookie Core, ett lite kortare namn än Ben & Jerry’s Utter Peanut Butter Clutter Cookie Core. När vi läser beskrivningen landar …

Läs hela artikeln och se betyg

“Ben & Jerry’s What-a-lotta Chocolate Cookie Core”